Beč mu se divio, carevi su ga obožavali, a pio se i na Titanicu  Služilo se na dvorovima srednjovjekovne Europe, svojim je aromama oduševilo i aristokraciju Austro-Ugarske monarhije, uključujući i habsburšku caricu Mariju Tereziju, a servirao se i uz fine delicije na Titanicu Je li desertno vino bermet (njemački vermut) toliko zbunilo i omamilo kapetana […]